Federatia Oierilor de Munte
Home Evenimente Principalele realizări ale Federaţiei Oierilor de Munte din România

Principalele realizări ale Federaţiei Oierilor de Munte din România

1. Încă de la înfiinţare F.O.M. din România a procedat la identificarea tuturor problemelor cu care se confruntă oierii de munte de la noi din ţară, motiv pentru care a organizat în perioada 26-28 iunie 2009 împreună cu Federaţia Agricultorilor de Munte „Dorna” - Vatra Dornei un seminar intitulat „Oieritul din Carpaţii României încotro ? ”, eveniment care s-a desfăşurat în localitatea Moeciu din judeţul Braşov.

2. Toate activităţile pe care şi le-a propus F.O.M. din România aparţin preocupărilor pro-fesionale din domeniul oieritului montan, fiind inutilă suprapunerea respectivelor preocupări cu acelea de ordin sindical avute în vedere de către celelalte două federaţii ale crescătorilor de ovine/caprine din România.

3. În scopul creşterii valorii de desfacere a produselor alimentare obţinute din activităţile aparţinătoare oieritului montan, F.O.M. din România prin asociaţiile componente a atestat mai multe produse tradiţionale specifice acestor activităţi, precum sunt cele ale:

- A.C.O.E. Braşov,

- A.J.C.M.O. „Dealu Negru” BN,

- A.C.A. „Valea Muntelui” Agăş, BC,

- ş.a.

4. Atestarea produselor tradiţionale de stână de către unele asociaţii componente a F.O.M. din România le-a adus acestora o oarecare notorietate, motiv pentru care A.C.O.E. Braşov şi A.J.C.M.O. „Dealu Negru” BN au fost invitate la seminarul „Produse agro-alimentare de munte” ţinut la Daneş lângă Sighişoara, în cadrul proiectului european mountain.TRIP- „Bucate din Carpaţi: de la ferma ta pe masa fiecăruia ! ”

Lucrările respectivului seminar s-au desfăşurat în zilele de 9 şi 10 iunie 2011 cu un deosebit succes pentru produsele tradiţionale de stână atestate, aşa încât după întoarcerea acasă s-au primit numeroase solicitări -prin poşta electronică- pentru produsele în cauză.

5. Conturat ca obiectiv necesar de îndeplinit încă din anul 2009, standardizarea ocupaţională OIER MONTAN cu cele patru calificări:

- OIER MONTAN - nivel de studii medii,

- CRESCĂTOR DE OI MONTAN - nivel de studii gimnaziale,

- BACI MONTAN - nivel de studii gimnaziale,

- CIOBAN MONTAN - nivel de studii gimnaziale,

s-a materializat în peste doi ani şi jumătate de muncă alături de AGROM-RO MS, prin intermediul căreia s-au elaborat voluminoasele documentaţii premergătoare standardizării ocupaţionale OIER MONTAN şi s-au întreprins demersurile procedurale necesare.

6. Aflată în atenţia diferitor structuri organizatorice guvernamentale sau nonguvernamentale, problema stânelor aşa zis europene a fost abordată în România de după aderarea la U.E. în diferite moduri, inventându-se diferite destinaţii, precum ar fi:

- case de protocol,

- stâne turistice,

- cabane pastorale multifuncţionale (inclusiv pentru vânătoare)

- ş.a., fapt care a demonstrat că activităţile propriu-zise de stână se desfăşurau alăturat „stânelor europene”, în condiţii de improvizaţie, în care igiena lăsa mult de dorit.

Astfel, F.O.M. din România şi-a fixat şi acest obiectiv de realizare a unor stâne montane igienice care să respecte exigenţele europene, putându-se exemplifica:

- stâna Prislop din Masivul muntos Călimani,

- stânile de pe păşunea comunei Spermezeu,

- dar şi altele din judeţul Bistriţa-Năsăud, precum şi anumite stâne montane din judeţele Braşov, Bacău, Hunedoara, ş.a.m.d.

7. Din cauza lipsei totale de preocupare pentru zona montană a României din partea structurilor statului român, F.O.M. din România după exemplul altor organizaţii nonguvernamentale din această ţară a aderat la reţeaua asociativă europeană cu profil montan denumită Euromontana.

Calitatea de membru cu drepturi depline în Euromontana pentru F.O.M. din România a început cu data de 10 oct. 2011, după ce au fost îndeplinite anumite condiţii procedurale.

8. În calitate de membră a Euromontana F.O.M. din România a elaborat la data de 12 nov. 2011 propunerile „Foaie de parcurs” pentru acţiunile Euromontana referitoare la Politica Agricolă Comună 2014-2020, propuneri care au fost comunicate imediat la Euromontana.

9. Federaţia Oierilor de Munte din România ca principal organizator, alături de alte entităţi juridice cu care au convenit organizatorii din judeţul Braşov a organizat în ultimii patru ani evenimentul intitulat FESTIVALUL OIERILOR, care a reunit:

§ târgul de produse tradiţionale,

§ expunere cu vânzare de utilaje agricole specifice zonei montane,

§ echitaţie,

§ expoziţie de câini ciobăneşti,

§ expoziţie de oi,

§ spectacol referitor la coborâtul oilor de la munte şi răvăşitul oilor -prin prezentarea întregului inventar de stână montană transportat samarizat, alesul oilor la strunga cu răscol, ş.a.m.d.- aşa încât acest specatacol a fost şi este unic în ţară,

§ concursuri tematice referitoare la oieritul montan,

§ spectacol de cântece şi dansuri populare româneşti, ţigăneşti şi săseşti caracteristice zonei Braşov,

§ spaţii şi instalaţii de joacă pentru copii,

§ muzică prin staţia de amplificare, bufet în aer liber, vânzare de diverse produse,

§ şi multe altele, pe o pajişte aparţinătoare oraşului Zărneşti, în imediata vecinătate cu drumul naţional care leagă Braşovul de Câmpulung Muscel - Piteşti.

Adică, un prilej de întâlnire între oierii montani, dar şi cu oierii din zone nemontane, oameni din diferite zone ale României care au afinităţi pentru preocupările evidenţiate, spectatori sau simpli curioşi, aşa încât întotdeauna s-au realizat cele mai ample şi complexe relaţii profesionale sau de amiciţie referitoare la ocupaţiile în cauză, relaţii economice, sau simple socializări.

De remarcat este şi faptul că dacă în cazul tuturor expoziţiilor-târg organizate oriunde în ţară sunt implicate mai multe instituţii ale statului atât logistic cât şi financiar, FESTIVALUL OIERILOR în toate cele patru ediţii s-a organizat cu implicare preponderent privată, deţinând şi din acest punct de vedere unicitatea în România.

10. În perioada 2-4 octombrie 2012 Euromontana a organizat şedinţa Adunării Generale care s-a ţinut la Chambery - Franţa, motiv pentru care toate organizaţiile membre ale Euromontana şi-au trimis delegaţiile.

F.O.M. din România a fost prezentă la şedinţa A.G. a Euromontana cu o delegaţie compusă din 12 persoane, din judeţele: Bacău, Bistriţa-Năsăud, Argeş şi Hunedoara.

Delegaţii menţionaţi „ambasadori” şi ai portului popular din anumite zone ale ţării, au prezentat produse tradiţionale atestate din domeniul oieritului montan autohton, au avut ocazia să prezinte mai multe specificităţi ale oieritului montan românesc între care se poate enumera abundenţa animalelor mari de pradă (lupi şi urşi), lipsa căilor de acces la stânele montane din România, lipsa oricăror facilităţi din partea statului pentru acest fel de oierit, ş.a.m.d.

Dacă se mai ţine cont şi de specificul fenomenelor naturale din munţi ( fulgere, trăsnete, ploi, furtuni, etc. ) care se deosebesc total de cele din zonele joase de relief, se înţelege că oieritul montan se poate realiza numai cu oieri consacraţi, care situează România din acest punct de vedere pe locul întâi în Europa, ca să nu spunem în lume.

De aceea oieritul montan este emblematic pentru România, putând avea oricând rolul de lider european în materie, fapt care justifică cel puţin preocupările pentru standardizarea ocupaţională OIER MONTAN.

 

 

Who's Online

We have 2 guests online
Powered by PubliAgro.