Federatia Oierilor de Munte
Home Noutati Legea camerelor agricole - ultimele prevederi

 

Legea camerelor agricole - ultimele prevederi

Legea camerelor agricole 122/ 6 iulie 2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală a fost promulgată şi publicată în Monitorul Oficial 472/11 iulie 2012. Potrivit noii legi, în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a legii se înfiinţează Comitetul Naţional de Iniţiativă (CNI), iar primele alegeri, pentru constituirea camerelor agricole, trebuie organizate în maxim 90 de zile de la intrarea în vigoare a actului.

 

Comitetul Naţional de Iniţiativă va fi format din 25 de membri, din care 21 propuşi de formele asociative, 2 reprezentanţi propuşi de Ministerul Agriculturii, un reprezentant propus de Ministerul Administraţiei şi Internelor şi un reprezentant propus de Ministerul Mediului şi Pădurilor. Componenţa CNI va fi validată de Ministerul Agriculturii, prin ordin al ministrului. „Aşteptăm ca săptămâna viitoare (16-22 iulie 2012 - n.red.) să fim chemaţi la prima rundă de discuţii pentru organizarea Comitetului Naţional de Iniţiativă”, ne-a spus Claudiu Frânc, preşedintele FCBR.

În 20 de zile de la data înfiinţării, CNI convoacă comitetele judeţene de iniţiativă (CJI). Atât Comitetul Naţional de Iniţiativă, cât şi comitetele judeţene de iniţiativă îşi încep activitatea în 10 zile de la data înfiinţării, se întrunesc, la convocarea preşedintelui, ori de câte ori este nevoie, iar deciziile se iau cu votul majorităţii membrilor.

Comitetul judeţean de iniţiativă delimitează, în 10 zile de la data numirii, circumscripţiile electorale pentru alegerea colegiilor judeţene ale camerelor agricole, desemnează, în 20 de zile de la data delimitării circumscripţiilor electorale, membrii comisiilor electorale de circumscripţie şi ai birourilor electorale de secţie şi urmăreşte ca APIA, ocoalele silvice private şi ANPA să pună la dispoziţia comisiilor electorale de circumscripţie listele electorale. Listele electorale (ce conţin toate persoanele cu drept de vot pentru camerele agricole) trebuie întocmite în 30 de zile calendaristice de la intrarea în vigoare a legii şi afişate cu cel puţin 45 de zile înainte de alegeri.

Alegerea celor 25 de membri ai colegiului judeţean al camerei agricole se face prin vot într-un singur tur de scrutin, pe listele colegiului camerei agricole judeţene. Candidaturile se depun cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data alegerilor.

Secţiile de votare vor fi organiate la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, aparţinătoare colegiilor judeţene. Fiecare secţie de votare are arondaţi un număr de alegători care va fi stabilit la nivelul fiecărui judeţ de către CJI. La propunerea CJI, prin ordin al prefectului, vor fi stabilite numărul şi locul secţiilor de votare, iar responsabil de amenajarea secţiei de votare este primarul.

Comisia electorală va fi alcătuită din 5 persoane, dintre care un preşedinte cu studii superioare, un vicepreşedinte şi 3 membri, şi se înfiinţează prin decizie a CJI, iar biroul electoral se organizează la nivelul fiecărei secţii de votare prin decizie a comisiei electorale, în termen de 10 zile de la data constituirii comisiei electorale, prin decizie a preşedintelui comisiei electorale.

Comitetele de iniţiativă judeţene şi naţional sunt mandatate pentru înscrierea camerelor agricole judeţene şi a Camerei Agricole Naţionale, ca instituţie privată de interes public nonprofit, în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărui circumscripţie teritorială îşi are sediul, până la data desfăşurării alegerilor.

Sursa: Revista FERMA

 

Who's Online

We have 6 guests online
Powered by PubliAgro.