Federatia Oierilor de Munte
Home Evenimente Târlirea păşunilor montane

 

Târlirea păşunilor montane

 


Metodă simplă şi economică de îngrăşare a păşunilor şi fâneţelor de munte, târlirea este un sistem specific păşunilor izolate şi îndepărtate, lipsite de adăposturi construite, unde animalele domestice sunt menţinute în perimetre îngrădite sub cerul liber (târle, stăoine) din apropierea stânelor şi văcăriilor, pentru a fi mai uşor păzite în sezonul de păşunat de atacul carnivorelor mari, destul de bine reprezentate în Carcapţii României.

 

Durata şi efectul târlirii

În cazul prezentant (păşuni montane invadate de ţepoşică) este egală cu cea a sezonului de păşunat din perioada de vegetaţie, care variază în funcţie de altitudine şi etaje de vegetaţie. Astfel, durata sezonului de păşunat şi a târlirii scade cu 7,5 zile pentru fiecare 100 m altitudine.

Efectul târlirii durează 4-6 ani, după care este necesară continuarea ei, având o încărcare de o oaie pe 1 mp, cu o staţionare de numai 2-3 nopţi şi aşa mai departe în următorii ani.

Avantaje

• se poate aplica pe toate tipurile de pajişti montane;

• este cea mai ieftină metodă de fertilizare organică;

• îmbogăţeşte solul în azot, potasiu şi în alte elemente fertilizante, mai puţin în fosfor;

• ajută la înumlţirea trifoiului alb şi a altor plante furajare;

• contribuie la creşterea calităţii nutritive a ierbii şi fânului;

• sporeşte de 3-5 ori producţia pajiştilor degradate.

Clasificare

Târlirea simplă se face pe o durată normală de staţionare care este de: 2-3 nopţi pe pajiştile cu covor ierbos valoros cum sunt cele de păiuş roşu (Festuca rubra), iarba câmpului (Agrostis capillaris) şi altele; 4-6 nopţi pe pajiştile invadate de ţepoşică, părul porcului (Nardus stricta).

Târlirea îmbunătăţită se face de regulă pe pajiştile degradate invadate de ţepoşică, având în plus faţă de târlirea simplă:

- aplicarea amendamentelor (praf de var sau calcar măcinat) 3-5 tone/ha, pentru corectarea acidităţii solului

- administrarea fosforului în doză de 250-500 kg/ha, sub formă de superfosfat simplu, ceea ce va duce la instalarea trifoiului alb, cu rol important în fixarea azotului atmosferic

- supraînsămânţarea pajiştilor cu covor rărit sau după supratârlire, cu 2-3 zile înainte de scoaterea animalelor din târlă, folosind un amestec din ierburi perene format din: 8 kg păiuş de livadă, 7 kg golomăţ, 6 kg timoftică, 5 kg de raigras peren, 4 kg păiuş roşu, 3 kg ghizdei şi 2 kg de trifoi alb, rezultând 35 kg/ha de sămânţă utilă. Pentru o aplicare manuală uniformă, seminţele se amestecă cu superfosfat.

Târlirea performantă este o variantă superioară a târlirii îmbunătăţite, având în plus distrugerea covorului ierbos degradat de ţepoşică cu ajutorul erbicidelor cum este Round up (glifosat) 4-6 l/ha în 150 litri apă, respectiv 400-600 ml erbicid diluat în 15 litri apă pentru 1000 mp, care se aplică înainte cu cel puţin două săptămâni de târlirea şi supraînsămânţarea propriu-zisă. În acest caz, după erbicidare, timpul de staţionare a animalelor în târlă se reduce la jumătate faţă de o staţionare normală. Pe solurile foarte sărace se aplică suplimentar 150-200 kg azotat de amoniu.

Teodor MARUŞCA

Articol publicat în REVISTA FERMA nr. 5(96)/2011

CALENDAR CU VARIANTE DE TÂRLIRE A PĂŞUNILOR MONTANE DEGRADATE DE ŢEPOŞICĂ (Nardus stricta L.)


 

Who's Online

We have 7 guests online
Powered by PubliAgro.